Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı

Köprülü Medresesi Peykhâne Sok. No: 3 Çemberlitaş
0212 516 23 56 – 0212 518 92 09
www.kubbealti.org.tr