Oğuzhan Tuğrul

1955, Adapazarı

Yenidoğan Mah. 45/7 Sok. No: 2 Da: 13 Zeytinburnu

Lise eğitimini Darüşşafaka Lisesi’nde aldı.

Kanada, University of Manitoba’da çalışmalarda bulundu.

Şi­li, Pe­ru, Mek­si­ka, Ba­ha­ma, Ka­nar­ya Ada­la­rı, Fas, İs­pan­ya, Fran­sa, İtal­ya ve Hol­lan­da’ya Türk sa­na­tı­nın kö­ke­ni­ni araş­tır­mak ama­cıy­la ge­zi­ler­de bulun­du.

Vit­ray-cam sa­nat­la­rı­na ye­ni açı­lım­lar kazandıran sanatçı, Tür­ki­ye’de çok zor bu­lu­nan kat­man­lı-renk­li cam­la­rı vit­ray­da zi­yan et­me­mek için asit­le bo­ya­ma tek­ni­ği­ni ge­liş­tir­di ve Ge­le­nek­sel Türk Hat Sa­na­tı’­nı bu cam­la­ra uy­gu­la­dı.

1974 yılında başladığı cam sanatları alanındaki çalışmalarına 1999 yılından itibaren kâğıt yapımını ekledi.

Ders verdiği kurumlar arasında Cam Ocağı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı - Cafer Ağa Medresesi, Hoca Ahmed Yesevi Vakfı, Washington DC Glass School, Society of American Mosaic Artists (SAMA), Universidad de Puerto Rico bulunmaktadır.

Oğuzhan Tuğrul, Orta Asya’dan Anadolu’ya ve dünyaya yayılıp, günümüzde kaybolmaya başlamış geleneksel el yapımı Türk kağıtçılığı, camcılığı ve nakışlı alçı pencere sanatlarını tanıtmak amacıyla araştırma, belgeleme, yayıncılık, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmakta; uluslararası konferans, seminer, sergi gibi faaliyetlerde yer almaktadır

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Uygurca bilmektedir.

 

Site içerisinde kullanılan tüm görsellerin hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.