El sanatları, bir ya da birden fazla sanatkârın bilgi ve becerisine dayanan, el ya da araç kullanılarak yapılan, geleneksel, bölgesel, fonksiyonel, estetik, artistik, sanatsal, kültürel, dekoratif, dini, sosyal özellikler taşıyan, geleneksel veya çağdaş tasarımların kullanıldığı ürünler olarak tanımlanabilir. Geleneksel Türk El Sanatları içinde halıcılık, kilimcilik, yazmacılık, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, işlemecilik, müzik aletleri yapımcılığı, bebek ve kukla yapımcılığı, taş ve maden işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, keçe yapımcılığı, ahşap ve ağaç işçiliği vb. sıralanabilir. Hüsn-i hat, katı’, cilt, ebrû, minyatür ve tezhip sanatları aynı zamanda geleneksel kitap sanatları başlığı altında toplanmıştır.